Erfarenhet


Innan prasinum

Vår erfarenhet är hämtad från anställningar inom såväl stora väletablerade företag som mindre start-ups. Vi har jobbat med systemdesign, integration, ledarutveckling och utbildning hos kunder över hela världen, och innehaft på positioner på företagsledningsnivå inom såväl IT, projektledning, kommunikation, verksamhetsutveckling, HR och andra stabsfunktioner.

Vi har varit i ledande positioner i företag som vuxit från en handfull anställda till 50+ under loppet av ett par år, och på företag som vuxit från 350 anställda till 700+ under ett halvår. Vi har också befunnit oss i såväl beslutsfattande som genomförande ledarpositioner under neddragningar då några positioner försvunnit, men även då organisationer mer än halverats och då kontor helt lagts ner.

Våra ansvarsområden har varierat mellan övergripande ansvar för tjänsteleverans (kundutbildning, kundsupport, projektledning, systemintegration, etcetera), övergripande kontorsansvar, ansvar för IS/IT-frågor och ansvar för HR, kommunikation, logistik och andra stabsfunktioner. Därmed har vi sett vilka utmaningar tillväxt såväl som neddragningar medför både ute i främsta kundledet och i de strukturer som ska stötta leveransorganisationen - och jobbat med utmaningarna som uppstår kring såväl kultur, kompetensnivåer och motivation när förutsättningarna förändras. Vi har sett och undvikit (eller ibland trillat i) många av de fallgropar som kan tänkas dyka upp. Vi har lärt oss hur man hanterar den dynamik, rörighet och krav på struktur som tillväxt skapar. På riktigt.


eXempel på
Prasinum-Uppdrag

 • Stöd under införande av ett nytt ärendehanteringssystem i väletablerat företag med 1000+ anställda

  • Definition av logik i intelligent ärendehantering

  • Testspecifikation och testplanering samt stöd i genomförandet

  • Förändringsledning: planering och stöd i genomförande, kommunikation och utbildning

 • Framtagande och implementation av IT-strategi i växande företag med ca 160 anställda

  • Definition av övergripande strategi; hostinglösning, personlig hård- och mjukvara, utveckling på längre sikt

  • Plan för implementation av strategin

  • Genomförande av implementationen i form av projektledning under 6 månader. Avslutat enligt plan: målen uppfyllda, inom budget, på tid.

  • Plan för övergripande informationsflöden, kommunikationsplan

  • Implementation av förutsättningarna för genomförande av kommunikationsplanen: framtagande av kravspecifikation för intranät, upphandling av intranätsleverantör, ledning av implementation och launch, definition av förvaltningsmodell för intranätet (ansvar för nyhetsflöde, struktur för uppdateringar, etc)

 • CIO as a service, för

  • växande företag med 100-150+ anställda som inte har för avsikt att tillsätta tjänsten permanent men behövde struktur och en sammanhållande kraft med kompetens på området under en förändringsfas

  • koncern med 6 företag, ca 100 MSEK omsättning, 1500+ användare som inte har behov av en CIO på heltid, men stort behov av att ha någon som lägger cirka 30-50% och har ett strategiskt långtidsperspektiv, agerar kravställare gentemot leverantörer och säkerställer att IT-frågor hålls levande.

 • HR/IT Solution Manager på internationellt teknikföretag med 320-500 medarbetare

  • gränssnitt mellan HR och IT, med ansvar för att verksamhetens krav fångas upp och omsätts i ett fungerande, effektivt och ändamålsenligt IT-stöd

 • Projekt- och förändringsledning vid införande av HR-system på börsnoterat internationellt företag med säte i Sverige

  • övergripande projektledning för kundens interna projekt samt koordinering, planering och genomförande av projekt- och förändringsledningsaktiviteter internt och i samarbete med leverantör av HR-systemet

  • facilitering av workshops för att med hjälp av verksamheten kartlägga och effektivisera befintliga processer givet nya förutsättningar

  • teknisk vägledning vid implementation av HR-processer samt integration mot befintligt IT-landskap

  • leverans av utbildning för chefer (klassrum samt via videomöte för organisationen utanför Sverige)

 • Kartläggning av utmaningar inom ledningsgrupp för konsultföretag med runt 700 medarbetare. Genomförande av åtgärder i form av personlig feedback för individuell utveckling och gemensamma workshops för förbättrat samarbetsklimat, ökat fokus på affären och förbättrad lönsamhet.