prasinum_topp2.jpeg
 
 

Företaget
 

Prasinum är ett konsultföretag sprunget ur vår drivkraft att bidra till något bra, att addera värde.

En grundbult i Prasinums filosofi är den helhetssyn vi skaffat oss i ledande positioner i såväl snabbväxande företag som företag under neddragning - men lika viktigt är det att vi har förmågan och viljan att kavla upp ärmarna och lösa problem som specialister när det krävs. Målet är att beställaren ska få maximalt värde för den investering det innebär att anlita oss - vi ger oss inte förrän vi levererat det vi lovat.

Vårt erbjudande är förankrat i den tekniska grund vi fick under civilingenjörsutbildningen på Chalmers, men vi blir unika tack vare vår erfarenhet och kunnande inom mjukare områden som ledarskap, kommunikation och utbildning – vi behärskar den helhet som krävs för att framgångsrikt åstadkomma riktig utveckling och förändring. Vi vet hur man får förändring att fästa.

 

Vi är chefer, ledare, IT-strateger, verksamhetsutvecklare, IT-hantverkare, kommunikatörer, utbildare.

Vi vet vad utveckling, effektivisering och förändring innebär. På riktigt.

Människorna

 
 

Erfarenhet


Innan prasinum

Vår erfarenhet är hämtad från anställningar inom såväl stora väletablerade företag som mindre start-ups. Vi har jobbat med systemdesign, integration, ledarutveckling och utbildning hos kunder över hela världen, och innehaft på positioner på företagsledningsnivå inom såväl IT, projektledning, kommunikation, verksamhetsutveckling, HR och andra stabsfunktioner.

Vi har varit i ledande positioner i företag som vuxit från en handfull anställda till 50+ under loppet av ett par år, och på företag som vuxit från 350 anställda till 700+ under ett halvår. Vi har också befunnit oss i såväl beslutsfattande som genomförande ledarpositioner under neddragningar då några positioner försvunnit, men även då organisationer mer än halverats och då kontor helt lagts ner.

Våra ansvarsområden har varierat mellan övergripande ansvar för tjänsteleverans (kundutbildning, kundsupport, projektledning, systemintegration, etcetera), övergripande kontorsansvar, ansvar för IS/IT-frågor och ansvar för HR, kommunikation, logistik och andra stabsfunktioner. Därmed har vi sett vilka utmaningar tillväxt såväl som neddragningar medför både ute i främsta kundledet och i de strukturer som ska stötta leveransorganisationen - och jobbat med utmaningarna som uppstår kring såväl kultur, kompetensnivåer och motivation när förutsättningarna förändras. Vi har sett och undvikit (eller ibland trillat i) många av de fallgropar som kan tänkas dyka upp. Vi har lärt oss hur man hanterar den dynamik, rörighet och krav på struktur som tillväxt skapar. På riktigt.


eXempel på
Prasinum-Uppdrag

 • Stöd under införande av ett nytt ärendehanteringssystem i väletablerat företag med 1000+ anställda

  • Definition av logik i intelligent ärendehantering

  • Testspecifikation och testplanering samt stöd i genomförandet

  • Förändringsledning: planering och stöd i genomförande, kommunikation och utbildning

 • Framtagande och implementation av IT-strategi i växande företag med ca 160 anställda

  • Definition av övergripande strategi; hostinglösning, personlig hård- och mjukvara, utveckling på längre sikt

  • Plan för implementation av strategin

  • Genomförande av implementationen i form av projektledning under 6 månader. Avslutat enligt plan: målen uppfyllda, inom budget, på tid.

  • Plan för övergripande informationsflöden, kommunikationsplan

  • Implementation av förutsättningarna för genomförande av kommunikationsplanen: framtagande av kravspecifikation för intranät, upphandling av intranätsleverantör, ledning av implementation och launch, definition av förvaltningsmodell för intranätet (ansvar för nyhetsflöde, struktur för uppdateringar, etc)

 • CIO as a service, för

  • växande företag med 100-150+ anställda som inte har för avsikt att tillsätta tjänsten permanent men behövde struktur och en sammanhållande kraft med kompetens på området under en förändringsfas

  • koncern med 6 företag, ca 100 MSEK omsättning, 1500+ användare som inte har behov av en CIO på heltid, men stort behov av att ha någon som lägger cirka 30-50% och har ett strategiskt långtidsperspektiv, agerar kravställare gentemot leverantörer och säkerställer att IT-frågor hålls levande.

 • HR/IT Solution Manager på internationellt teknikföretag med 320-500 medarbetare

  • gränssnitt mellan HR och IT, med ansvar för att verksamhetens krav fångas upp och omsätts i ett fungerande, effektivt och ändamålsenligt IT-stöd

 • Projekt- och förändringsledning vid införande av HR-system på börsnoterat internationellt företag med säte i Sverige

  • övergripande projektledning för kundens interna projekt samt koordinering, planering och genomförande av projekt- och förändringsledningsaktiviteter internt och i samarbete med leverantör av HR-systemet

  • facilitering av workshops för att med hjälp av verksamheten kartlägga och effektivisera befintliga processer givet nya förutsättningar

  • teknisk vägledning vid implementation av HR-processer samt integration mot befintligt IT-landskap

  • leverans av utbildning för chefer (klassrum samt via videomöte för organisationen utanför Sverige)

 • Kartläggning av utmaningar inom ledningsgrupp för konsultföretag med runt 700 medarbetare. Genomförande av åtgärder i form av personlig feedback för individuell utveckling och gemensamma workshops för förbättrat samarbetsklimat, ökat fokus på affären och förbättrad lönsamhet.

Erbjudande

analys

 

 

strategi

implementation

långsiktighet

Här kommer du inom kort (så snart vi får tid mellan uppdragen) att kunna läsa om vår tjänsteportfölj på ett tydligt och strukturerat sätt.
Tills dess, fråga oss gärna om…

 • gapanalyser som hjälper dig att tydliggöra nuläge, önskat framtidsläge - och hur du tar dig mot ditt önskade läge. Det kan handla om att

  • ditt företag växt från en handfull medarbetare till många på kort tid, och du behöver hjälp med att förstå vad du behöver göra annorlunda för att nå alla, för att hålla nere centrala kostnader, för att leva upp till lagar och regler, etc

  • du upplever att du inte får fäste för de förändringar du vill genomföra, och behöver en effektivare kommunikationsstrategi

  • ert IT-landskap inte hängt med i vare sig branschutveckling eller er tillväxt och du behöver en ny strategi baserat på en rejäl genomlysning

 • interrimsledarskap och ledarskap “as a a Service”. Vi har många års erfarenhet som chefer och ledare inom IT, kommunikation, projektledning, verksamhetsutveckling och HR - vi kan fylla glapp som uppstår under tiden du rekryterar en ersättare till någon som slutat. Eller: lika gärna som du hyr in legal assistans när du behöver, kan du hos oss hyra en ansvarig för IT, HR eller kommunikation när du behöver det - eller till exempel en dag i veckan. Någon behöver hålla i de här områden - men för ett litet eller mellanstort företag är det inte rimligt att ha en heltidsposition för någon av dem.

 • projektledning och verksamhetsutveckling. För att dina projekt och interna initiativ ska nå i mål krävs att någon tar täten och håller ihop helheten - allra helst av någon som gjort det förr. Det har vi. Med väldigt goda resultat.

 • kommunikation. Kanske fattar du beslut, men upplever att de aldrig riktigt tar skruv ute i verksamheten? Är det svårt att hålla ihop ett gemensamt fokus för hela företaget - upplever du (eller ännu värre: dina kunder) att saker och ting är otydliga eller spretiga? Vi kan hjälpa till!

 • ledarskapsutveckling och coaching. Strategier och planer i all ära - men till syvende och sist handlar framgång mycket om rätt ledarskap. Är ni rätt rustade? Vi kan hjälpa er att ta reda på det - eller utveckla ert ledarskap om ni redan ser att utrymmet för förbättring. Antingen genom att jobba med en hel ledningsgrupp eller genom att coacha individer.

 • utbildning. Vi älskar att förmedla kunskap och överföra det vi vet till andra! Vi har färdiga kurser inom projektledning och Office 365 med tillhörande applikationer, och kan fort och lätt sätta ihop skräddarsydda paket inom en rad områden.

 • - IT-support. Är du trött på IT-människor som briljerar med sin överlägsenhet genom att använda ett språk som ingen som inte lever på sina It-kunskaper förstår? Som löser det problem du ber hen om, men inte berättar om den andra utmaningen de ser att du står inför? Eller kanske inte ens löser det problem du har, utan hänvisar till någon annan som borde gjort något odefinierbart? Kom till oss, vi pratar både IT och verksamhet - det är det som gör oss till Prasinum.

Kontakta oss